Empty

Totaal: 0,00 €

Hoe wordt zwangerschapsdiabetes behandeld?

Zwangerschapsdiabetes verloopt heel vaak zonder symptomen. Daarom is een strikte opvolging en behandeling noodzakelijk om het risico op verwikkelingen voor moeder en kind minimaal te houden.

Gezonde voeding en beweging
 

De behandeling van zwangerschapsdiabetes bestaat in de eerste plaats uit een advies over gezonde voeding. Het doel is om normale bloedglucosewaarden te bereiken terwijl er genoeg voedingsstoffen voor moeder en kind worden voorzien. Overdreven gewichtstoename moet je zeker vermijden. Al naargelang je gewicht zal de energie-inname daarom meer of minder beperkt worden. Let op: het gaat hier niet om een vermageringsdieet! Bij een agressief dieet komen immers gifstoffen vrij die schadelijk zijn voor je baby. Naast de caloriebeperking moet je specifiek aandacht besteden aan de inname van koolhydraten en vetten. Verder zal je voeding niet verschillen van die van een normale zwangere op het gebied van eiwitten, mineralen en vitamines.
De diëtist(e) is het best geplaatst om je aangepaste informatie en advies te geven.

Ook regelmatige beweging wordt aangeraden als onderdeel van de behandeling. Fysieke activiteit verbetert namelijk de werking van insuline en is dan ook zeer belangrijk om je bloedglucosewaarden onder controle te houden. Informeer bij je behandelende arts welke vorm van lichaamsbeweging de beste is tijdens je zwangerschap.

 

Insuline
 

Indien dieetmaatregelen alleen niet voldoende zijn om de hogere bloedglucosewaarden te normaliseren, wordt insuline voorgeschreven. Bij insulinetherapie wordt de zwangerschap nauw opgevolgd door je gynaecoloog en een diabetesteam. Een diabeteseducator zal je leren om de injecties zelf te zetten.

 

Zelfmonitoring
 

Zelfmonitoring of zelfcontrole betekent dat je het gehalte aan suiker in je bloed zelf opmeet (door middel van een vingerprik) en systematisch bijhoudt. Regelmatig meten ('s morgens en vóór/na een maaltijd) is belangrijk om er zeker van te zijn dat je bloedglucose goed geregeld is en binnen de normale waarden (dus van iemand zonder diabetes) blijft. Naargelang de meetwaarden zijn er soms aanpassingen nodig in je behandeling. Je diabetesteam zal je leren hoe je dit moet meten en opvolgen.  

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht