Empty

Totaal: 0,00 €

Jaarlijkse opvolging

dokter

Laat je bloedglucose jaarlijks controleren door je huisarts.

  • Na de bevalling is je huisarts de meest aangewezen persoon om een oogje in het zeil te houden. Licht je huisarts steeds in over het feit dat je zwangerschapsdiabetes hebt gehad. Je hebt zelf een erg belangrijke verantwoordelijkheid!
  • Een regelmatig bloedonderzoek is nodig om een nieuwe ontregeling van je bloedglucosewaarden en de ontwikkeling van diabetes snel te kunnen opsporen. Daarom wordt aanbevolen om hiervoor een eerste test te plannen 6 tot 12 weken na de bevalling. Ga daarna zeker jaarlijks ter controle langs bij je huisarts voor een nuchtere bloedglucosebepaling.
  • Ook wanneer je van plan bent om opnieuw zwanger te worden, is een extra controle zeker aangeraden. Zwanger worden met een onbehandelde diabetes betekent immers een risico voor je kind. 

 

Nuchtere bloedglucosebepaling: praktisch
 

Als je je nuchtere bloedglucosewaarde wilt laten bepalen, maak je hiervoor best een afspraak met je huisarts voor een bloedafname.
"Nuchter" wil zeggen dat je minstens 8 uur vóór de test geen voedingsmiddelen (calorieën) mag nemen.
Het bloedonderzoek gebeurt in een laboratorium en het resultaat hiervan is in de eerste dagen gekend. De bepaling van de nuchtere bloedglucosewaarde wordt volledig terugbetaald. De bloedglucose is uitgedrukt in mg/dl. In onderstaande tabel zie je de betekenis van de waarden:

Nuchtere waarde Betekenis
<100 mg/dL normaal
>=100 mg/dL en <126 mg/dL gestoorde nuchtere glucose (GNG)(*)
>=126 mg/dL diabetes mellitus

(*) Een gestoorde nuchtere glucose kun je als een "grijze zone" beschouwen. Dit betekent nog geen diabetes, maar een sterk verhoogd risico om op korte termijn diabetes te ontwikkelen.

Een abnormale nuchtere bloedglucosebepaling moet steeds bevestigd worden. Twee metingen op verschillende dagen zijn noodzakelijk om een definitieve diagnose te kunnen stellen.

Als je bent geregistreerd voor deelname aan het project Zoet Zwanger, zul je jaarlijks om het resultaat van de bloedglucosebepaling worden gevraagd.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht