Empty

Totaal: 0,00 €

Wereld Diabetes Dag: 1 op 3 Vlaamse vrouwen met zwangerschapsdiabetes krijgt blijvende (pre)diabetes

13-11-2017

Gent, 14 november 2017 - Meer dan 1 op 3 vrouwen met zwangerschapsdiabetes – een tijdelijke verhoging van de bloedsuikerwaarden tijdens de zwangerschap - ontwikkelt binnen 6 jaar prediabetes of diabetes. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Diabetes Liga vzw, de belangenvereniging voor mensen met diabetes. In opdracht van de Vlaamse Overheid volgt de organisatie inmiddels meer dan 8000 vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Het project ‘Zoet Zwanger’ heeft als doel deze vrouwen bewust te maken van hun risico op type 2 – diabetes. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) bekijkt nu samen met de Diabetes Liga hoe de preventie van type 2-diabetes voor meer risicogroepen in Vlaanderen concreet vorm moet krijgen. 

De Diabetes Liga heeft de afgelopen jaren met het project ‘Zoet Zwanger’ een belangrijke risicogroep in beeld gebracht: vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Van deze vrouwen heeft 6 jaar later bijna 35% diabetes type 2 of een voorstadium van de aandoening, prediabetes genaamd, zegt Prof. dr. Christophe De Block, voorzitter van de Diabetes Liga: “Die Vlaamse cijfers bevestigen internationaal onderzoek en liegen er niet om. Het gaat om jonge vrouwen met een enorm hoog diabetesrisico die we zonder ons project in veel gevallen zouden gemist hebben.”

 

Ons zorgsysteem richt zich nu vooral op de behandeling van mensen die al diabetes hebben en niet op wie zich in het risicostadium bevindt”, aldus De Block. “Nochtans weten we dat we door de juiste leefstijlmaatregelen, de kans op diabetes kunnen halveren bij hoogrisicopersonen. Bovendien betekent een vroegtijdige opsporing van diabetes, dat er sneller kan worden behandeld. Hierdoor treden er op lange termijn minder ernstige verwikkelingen op en verbetert de prognose.”  

 

1 op 20 krijgt zwangerschapsdiabetes

Jaarlijks wordt naar schatting bij zo’n 1 op 20 zwangere vrouwen zwangerschapsdiabetes vastgesteld. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes vormen een risicogroep wat betreft het ontwikkelen van type 2 – diabetes. Alle aanbevelingen stellen dat deze vrouwen na de zwangerschap opgevolgd moeten worden, wat betreft hun diabetesrisico en de noodzakelijke leefstijlaanpassingen om diabetes te voorkomen. Aan die opvolging ontbrak het tot voor enkele jaren. Met het project Zoet Zwanger overbrugt  de Diabetes Liga die kloof.

Acht jaar geleden startte de Diabetes Liga met steun van de Vlaamse overheid met het volgen van vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes. Inmiddels doen er 8.379 vrouwen vrijwillig mee, mede dankzij de steun van 66 Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen. Deze vrouwen worden er jaarlijks aan herinnerd langs te gaan bij de huisarts voor een nuchtere bloedafname ter controle van hun bloedsuikerwaarden. Hierdoor kan type 2-diabetes tijdig worden opgespoord en dat betekent - mits de juiste leefstijlaanpassingen -  een grote gezondheidswinst, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De ervaring uit Zoet Zwanger toont aan dat naast een algemeen preventief gezondheidsbeleid we ook werk moeten maken van een  actieve benadering en gerichte begeleiding van risicogroepen. Diabetes is namelijk een aandoening die nog te vaak wordt onderschat terwijl de gevolgen zeer ernstig zijn, in de eerste plaats voor de levenskwaliteit van de betrokkene. Bovendien stijgen de zorgkosten bij complicaties met 75%. Vroegtijdige aanpak komt dus niet alleen de gezondheid van onze bevolking, maar ook de kost voor de ziekteverzekering ten goede."
 

Vlaamse overheid en Diabetes Liga breiden diabetespreventie uit

Het kabinet Vandeurzen en de Diabetes Liga bekijken nu samen hoe ze de komende jaren het Vlaamse diabetespreventiebeleid nog een versnelling hoger kunnen schakelen,  zegt De Block. “De Diabetes Liga onderzocht de afgelopen jaren binnen het project HALT2Diabetes hoe risicopersonen kunnen worden opgespoord en begeleid naar een gezonde en actieve levensstijl. We weten dus zeer goed welke aanpak zinvol is in de strijd tegen diabetes type 2. Het komt er nu op aan dit stap voor stap, in nauw overleg met huisartsen en alle andere betrokken partijen, in de praktijk te brengen. We verwachten in de loop van volgend jaar de eerste projecten in Vlaanderen te kunnen lanceren.”

 

Over Zoet Zwanger

Sinds de start van het project eind 2009 hebben zich 8.379 vrouwen geregistreerd, mede dankzij de steun van 66 Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen. Zij ontvangen jaarlijks een brief/e-mail met het advies langs te gaan bij de huisarts voor een nuchtere screening van hun bloedsuikerwaarden. Van alle vrouwen die minstens 6 jaar in opvolging zijn, heeft 74% zich minstens één keer laten screenen bij zijn/haar huisarts en 46% minstens drie keer. Van alle vrouwen die minstens 1x een screeningtest hebben gekregen, ontwikkelde over  een periode van zes jaar 27,4% prediabetes en 7,3% diabetes. Dit betekent dat over een periode van zes jaar iets meer dan 1 op 3 vrouwen prediabetes of diabetes ontwikkeld hebben. Dit bevestigt het belang van tijdige detectie en behandeling in deze hoogrisicopopulatie.

 

Over diabetes

Momenteel hebben 1 op 12 van de volwassen Belgen diabetes en men schat dat dit verder zal oplopen tot 1 op 10 tegen 2030. Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In meer dan 90% van de gevallen gaat het echter om type 2 diabetes (vroeger ook wel ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd). Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Risicofactoren zijn overgewicht (vooral te dikke buik), te weinig lichaamsbeweging, leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden (bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes). Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven.

In Vlaanderen komen er jaarlijks 20.000 mensen met diabetes bij, de omvang van een doorsnee gemeente. Daarnaast weet een derde van de mensen met diabetes niet dat hij of zij de aandoening heeft. Diabetes is ook de grootste veroorzaker van blindheid en amputaties in ons land en een derde van de nierdialyses wordt veroorzaakt door diabetes. Het positieve nieuws is dat er wat aan valt te doen. Om de ernstige gevolgen tot een minimum te beperken, zijn goede omkadering en zorg en een gezonde leefstijl cruciaal.

 

Over de Diabetes Liga vzw

De Diabetes Liga streeft als onafhankelijke vereniging naar de beste zorg en omkadering voor wie met diabetes wordt geconfronteerd. Zowel mensen met diabetes en hun omgeving als iedereen die professioneel betrokken is, maken deel uit van de 500 vrijwilligers en meer dan 20.000 leden. De werking richt zich op: verspreiden van kwalitatieve informatie over diabetes, behartiging van de belangen van mensen met diabetes, creëren van een netwerk en ervaringsuitwisseling rond diabetes, en in opdracht van de Vlaamse overheid, preventie van type 2 diabetes.

www.diabetes.be

 

Wenst u meer informatie of een interview, gelieve dan contact
 op te nemen met Anke Claassen, verantwoordelijke externe communicatie:

anke.claassen@diabetes.be of 09 220 05 20 / 0486 46 34 08

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht