Empty

Totaal: 0,00 €

Partners

De Diabetes Liga vzw werkt voor de realisatie van dit project nauw samen verschillende partners. Hun actieve medewerking is cruciaal om onze doelstellingen te bereiken.

 Het project Zoet Zwanger is een initiatief van de Diabetes Liga vzw en wordt volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

 

Partners

Vlaams Agentschap Zorg & Beleid

 

 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is één van de zeven agentschappen van het Vlaams Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die ressorteren onder de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit agentschap bestaat uit vijf afdelingen: de afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg, de afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, de afdeling Toezicht Volksgezondheid, de afdeling Vlaamse Zorgverzekering en de afdeling Informatie en Ondersteuning.

 

   Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

 

De Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie groepeert ongeveer 600 gynaecologen over heel Vlaanderen. Het is één van de actiefste en best georganiseerde specialistenverenigingen met een gevarieerde activiteitenkalender - zowel op wetenschappelijk, politiek-ethisch als sociaal vlak.

 

    Domus Medica vzw

 


Domus Medica behartigt de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak via democratische besluitvorming en wetenschappelijke onderbouw, en bevordert de ontwikkeling en realisatie van een goede patiëntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid.

 

   HICT

 

Hict is een onafhankelijk consultancybedrijf voor de zorgsector. Binnen de zorg biedt hict management- en IT advies aan voor: zorgverstrekkers, toeleveranciers van zorgverstrekkers en publieke diensten. Hiervoor beschikt hict over een multidisciplinair team van 41 specialisten bestaande uit: (para)medici, informatici, economisten en wetenschappers. Dit garandeert een geïntegreerde en sectorspecifieke aanpak.

 

Dit project wordt mee gesteund door


     Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen

 

 

     

      Kind en Gezin

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht