Empty

Totaal: 0,00 €

Partners

Dit project is een initiatief van de Diabetes Liga met de steun van de Vlaamse overheid en in samenwerking met verschillende partners.

Dit project is een initiatief van

Logo Diabetes LigaDe Diabetes Liga vzw is een dynamische vereniging die als doel heeft het welzijn te verbeteren van alle mensen die met diabetes geconfronteerd worden. Mensen met diabetes en hun sociale omgeving maar ook zorgverleners die op professionele wijze met diabetes begaan zijn, maken samen deel uit van de meer dan 22.000 leden.
 


Partners

 

Logo Vlaamse overheidHet Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is één van de zeven agentschappen van het Vlaams Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die ressorteren onder de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit agentschap bestaat uit vijf afdelingen: de afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg, de afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, de afdeling Toezicht Volksgezondheid, de afdeling Vlaamse Zorgverzekering en de afdeling Informatie en Ondersteuning.

 

logo vvogDe Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie groepeert ongeveer 600 gynaecologen over heel Vlaanderen. Het is één van de actiefste en best georganiseerde specialistenverenigingen met een gevarieerde activiteitenkalender - zowel op wetenschappelijk, politiek-ethisch als sociaal vlak.
 

logo domus medicaDomus Medica behartigt de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen op wetenschappelijk, maatschappelijk en syndicaal vlak via democratische besluitvorming en wetenschappelijke onderbouw, en bevordert de ontwikkeling en realisatie van een goede patiëntgerichte gezondheidszorg en zorgbeleid.
 

Logo HictHict is een onafhankelijk consultancybedrijf voor de zorgsector. Binnen de zorg biedt hict management- en IT advies aan voor: zorgverstrekkers, toeleveranciers van zorgverstrekkers en publieke diensten. Hiervoor beschikt hict over een multidisciplinair team van 41 specialisten bestaande uit: (para)medici, informatici, economisten en wetenschappers. Dit garandeert een geïntegreerde en sectorspecifieke aanpak.Dit project wordt mee gesteund door
 

Logo Unie Vlaamse vroedvrouwen         Logo VLOV           LogoKenGwebsite


 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht