Empty

Totaal: 0,00 €

Registratie & opvolging

bloeddruk zwangere vrouw

Om de jaarlijkse opvolging en glycemiescreening na zwangerschapsdiabetes te ondersteunen, wordt binnen het project Zoet Zwanger een opvolgingssysteem met vrijwillige registratie aangeboden en getest.

Wie komt in aanmerking voor de registratie?
 

Alle vrouwen die nieuw gediagnosticeerd werden met zwangerschapsdiabetes vanaf 1 oktober 2009 en in Vlaanderen of Brussel wonen, komen in aanmerking voor dit project en kunnen zich registreren. Ook vrouwen die vroeger zwangerschapsdiabetes hadden, kunnen worden opgenomen, op voorwaarde dat ze na 1 januari 2009 bevallen zijn. Een diagnose stellen kan op verschillende manieren. De bevestiging van de diagnose door een orale glucosetolerantietest wordt als dé standaard beschouwd.


Hoe gebeurt de registratie?
 
De registratie wordt aangeboden via een zorgverlener uit het gynaecologisch team (gynaecoloog of vroedvrouw), uit het diabetesteam (endocrinoloog of diabeteseducator) of via de huisarts. Praktisch betekent dit dat de nodige documenten met de nodige uitleg worden overhandigd aan de vrouw van wie zwangerschapsdiabetes werd vastgesteld. De deelname aan het project 'Zoet Zwanger' is uiteraard vrijwillig en kosteloos. De registratie kan online gebeuren of via het invullen van het registratieformulier. De vrouw geeft bij de registratie de toestemming om de geregistreerde gegevens in het kader van dit project te gebruiken ('informed consent'). Alle verstrekte gegevens worden ingevoerd in een beveiligde databank en vertrouwelijk behandeld.

Het registratieformulier kan hier gedownload of besteld worden.


Wanneer registreren?
 
  • Elke registratie gebeurt best zo snel mogelijk nadat de diagnose van zwangerschapsdiabetes werd bevestigd.
  • Elk prenataal contact met de gynaecoloog of de huisarts na de diagnose van zwangerschapsdiabetes kan benut worden om de registratie aan te bieden indien dit niet eerder is gebeurd.
  • Indien er tijdens de zwangerschap geen registratie is gebeurd, kan dit in de eerste dagen na de bevalling nog steeds worden aangeboden.
  • Een laatste gelegenheid voor registratie is bij de eerste check-up na de bevalling bij de gynaecoloog.
  • Vrouwen bij wie in het recente verleden zwangerschapsdiabetes is vastgesteld, kunnen zich ook registreren, voor zover de bevalling niet vroeger dan 1 januari 2009 plaatsvond.

 

Opvolging na registratie
 
  • Na 3 maanden

Drie maanden na de vermoedelijke bevallingsdatum krijgt de vrouw per post (e-mail) een herinneringsbrief. Hierin worden nog eens de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet en worden een aantal extra gegevens gevraagd. Samen met deze brief ontvangt de geregistreerde vrouw ook een afsprakenkaartje.

  • Na 11 maanden

Elf maanden na de bevalling zal de vrouw per brief (e-mail) een uitnodiging ontvangen. Hierin zal ze gevraagd worden om langs te gaan bij haar huisarts voor een diabetesscreening (nuchtere glycemiebepaling). Het resultaat van dit bloedonderzoek wordt achteraf meegedeeld door de vrouw via een opvolgingsfiche die bij de uitnodiging is voorzien.

  • Verdere opvolging

Elk jaar opnieuw (zolang het project loopt) zal de geregistreerde vrouw uitgenodigd worden om langs te gaan bij haar huisarts voor een nuchtere glycemiebepaling. Ze ontvangt tevens gedurende de eerste twee jaren postnataal regelmatig een nieuwsbrief met leefstijltips ter preventie van type 2 diabetes. 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht