Empty

Totaal: 0,00 €

Screening en diagnose

bloeddruk zwangere vrouw

In het verleden werd het nut van het opsporen (en behandelen) van zwangerschapsdiabetes ernstig in vraag gesteld. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben daar verandering in gebracht.

Twee grote studies hebben afdoende bewezen dat behandeling, ook van een mildere vorm van zwangerschapsdiabetes, zinvol is en leidt tot lagere perinatale problemen.
Momenteel blijft het echter moeilijk te weten welke screeningsstrategie in Vlaanderen idealiter gebruikt moet worden. Naar aanleiding van de nieuwe IADPSG-criteria werd in 2012 een VDV-VVOG-Domus Medica standpunt uitgeschreven waarin de aanbeveling luidt: blijven screenen volgens het twee-stapsprocedure (50 g GCT, gevolgd door 3-uurs 100g of 2-uurs 75g OGTT). Een belangrijke reden hiertoe is de noodzaak tot meer gegevens over de kosteneffectiviteit van de nieuwe IADPSG criteria, vooral gezien de relatief lage prevalentie van zwangerschapsdiabetes in onze Vlaamse populatie.

Meer info over het screenen:

 

Om een correcter beeld te bekomen van welke screeningsstrategie in Vlaanderen gekozen moet worden, werd de BEDIP-studie (www.bedip.be) gelanceerd. Van zodra deze resultaten gekend zijn, zal in 2018 een nieuwe consensus gemaakt kunnen worden over welke screeningsstrategie het meest geschikt is voor onze Vlaamse populatie.
 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht