Empty

Totaal: 0,00 €

Waarom & doelstellingen

Alle aanbevelingen stellen dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes na de zwangerschap opgevolgd moeten worden. Toch ontbreekt dit veel te vaak. Met het project Zoet Zwanger willen we deze kloof overbruggen.

Waarom?
 

Wereldwijd wordt een 'epidemie' van diabetes vastgesteld. Een belangrijk deel van de deze toename wordt verklaard door een steeds ongezondere levensstijl en steeds meer overgewicht in de samenleving. Er is dringend nood aan initiatieven die diabetes preventief helpen aanpakken. Hierbij moet extra aandacht uitgaan naar personen met een hoog diabetesrisico. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes vormen in dat opzicht een unieke doelgroep. Zowat de helft van deze vrouwen, zullen al in de eerste 5 à 10 jaar na de bevalling blijvende diabetes ontwikkelen. Alle aanbevelingen stellen dat deze vrouwen na de zwangerschap opgevolgd moeten worden, wat betreft hun diabetesrisico en de noodzakelijke leefstijlaanpassingen om diabetes te voorkomen. Toch ontbreekt deze opvolging veel te vaak. Met het project Zoet Zwanger willen we deze kloof overbruggen.

 

Doelstelling
 

De doelstelling van het project Zoet Zwanger is het stimuleren van de opvolging na de zwangerschap bij vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Dit betekent dat leefstijlaanpassingen die diabetes helpen voorkomen worden gepromoot en een jaarlijkse screening bij de huisarts wordt geadviseerd om diabetes vroegtijdig op te sporen.

 

Hoe realiseren we dit?
 

In het kader van het project Zoet Zwanger kregen we van de Vlaamse overheid volgende opdrachten mee:

  • Het informeren en motiveren van alle betrokken professionele actoren (artsen en paramedici) en vrouwen met zwangerschapsdiabetes, in verband met de noodzakelijke actiepunten die na de bevalling moeten worden opgenomen. Dit gebeurt door een uitgebreide sensibilisatiecampagne waarbij we gebruik maken van verschillende materialen zoals deze website, een infobrochure en een affiche.
  • Het opzetten en implementeren van een registratiesysteem voor vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad. Dit betekent dat de vrouwen jaarlijks uitgenodigd zullen worden om bij hun huisarts langs te gaan voor een nuchtere bloedglucosebepaling om mogelijke gestoorde glycemiewaarden vroegtijdig op te sporen.
  • Evaluatie van het project met het oog op een verderzetting. 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht