Empty

Totaal: 0,00 €

Wat is zwangerschapsdiabetes?

bloeddruk zwangere vrouw

Zwangerschapsdiabetes betekent dat tijdens de zwangerschap abnormale hoge bloedglucosewaarden worden vastgesteld. Het wordt jaarlijks bij meer dan 1 op 50 vrouwen in Vlaanderen gediagnosticeerd.

Hoe ontstaat zwangerschapsdiabetes?
 
Tijdens elke gezonde zwangerschap produceert de placenta (de moederkoek) vele hormonen die de baby helpen ontwikkelen. Diezelfde hormonen hebben echter ook een keerzijde: ze werken de normale stofwisselingsprocessen tegen, vooral in de tweede helft van de zwangerschap. Zo verhinderen ze in beperkte mate de werking van de insuline. Insuline is als het ware de sleutel die de brandstof van het lichaam, glucose of bloedsuiker genoemd, ter hoogte van onze cellen binnenlaat. Doordat de werking van insuline door de zwangerschapshormonen verhinderd wordt,  is er plots veel meer insuline nodig om dezelfde hoeveelheid glucose ter hoogte van de weefsels en cellen te kunnen binnenlaten. Bij een normale zwangerschap zullen de bètacellen in de pancreas hierop reageren door meer insuline te produceren, maar in sommige gevallen kunnen de bètacellen de toegenomen vraag naar insuline niet volgen. Glucose kan hierdoor niet meer vlot in de weefsels worden opgenomen en stapelt zich sneller op in het bloed: dit heet hyperglycemie. Vanaf bepaalde waarden spreekt men dan van zwangerschapsdiabetes.
Sommige risicofactoren zoals overgewicht, leeftijd en erfelijkheid spelen zeker een grote rol. Maar we kunnen louter op basis hiervan niet precies voorspellen wanneer en bij welke vrouwen dit zal ontstaan. Een aantal vrouwen hebben namelijk geen duidelijke risicofactoren en ontwikkelen toch zwangerschapsdiabetes.
 
Bij wie en wanneer wordt zwangerschapsdiabetes opgespoord?
 

Momenteel wordt aanbevolen om zwangere vrouwen systematisch te screenen op zwangerschapsdiabetes. Dit gebeurt normaal tussen de 24ste en 28ste week van de zwangerschap. Wanneer je extra risico loopt (vroegere zwangerschapsdiabetes of bevalling van een zwaar kind, familiale diabetes,...) zal je arts beslissen dat je al onmiddellijk getest wordt bij de eerste consultatie. Je bloedglucosewaarden kunnen dan immers al gestoord zijn, waardoor een behandeling gestart moet worden.

 

Hoe wordt zwangerschapsdiabetes opgespoord?
 

De standaardtest om zwangerschapsdiabetes op te sporen is de 'glucose challenge test'. Hiervoor moet je een 50 gram suikeroplossing opdrinken, dit kan op elk moment van de dag. Na één uur wordt er een bloedafname gedaan om het bloedsuikergehalte in je bloed te meten. Als deze resultaten zwangerschapsdiabetes doen vermoeden, zal je arts beslissen om de diagnose te bevestigen via een tweede methode: de 'orale glucosetolerantietest'. Bij deze test moet je nuchter zijn en een oplossing met 75 gram suiker drinken. Er wordt 3 maal bloed afgenomen, telkens met een tussenpauze van één uur. Na 3 bloedafnames zal je arts al een goed beeld hebben over de manier waarop je lichaam een enorme toevoer aan glucose verwerkt. Als de waarden te hoog liggen wordt de diagnose van zwangerschapsdiabetes bevestigd.

Indien je een hoog risico hebt om zwangerschapsdiabetes te ontwikkelen (indien je reeds verhoogde suikerwaarden had vroeg in de zwangerschap, of belangrijk overgewicht hebt of in een vorige zwangerschap reeds zwangerschapsdiabetes had), zal in de plaats van de glucose challenge test, direct de nuchtere suikertest (75g OGTT) gepland worden.

Urinetests zijn niet geschikt om zwangerschapsdiabetes op te sporen, omdat vrij veel gezonde zwangere vrouwen wel eens glucose verliezen langs de urine, zonder enige verhoging van de bloedglucose te vertonen. Ze kunnen bovendien ook een vals negatief resultaat geven.

Indien er zwangerschapsdiabetes werd vastgesteld, zal er 3 maanden na de bevalling een nieuwe nuchtere suikertest (75g OGTT) gepland worden om na te gaan of er geen blijvende (pre)diabetes aanwezig is.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht